डा. शिव लाल भुसाल

डा. शिव लाल भुसाल


नि. आयोजना समन्वय प्रमुख
विस्तृत विवरण
डा. अरुण खनाल

डा. अरुण खनाल


योजना अधिकृत
विस्तृत विवरण
श्री ठाकुर प्रसाद खड्का

श्री ठाकुर प्रसाद खड्का


पशु स्वास्थ्य प्राविधिक
विस्तृत विवरण

   प्रकाशन

शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
विकेन्द्रित आयोजना सहयोग ईकाइ (DLSU) बुटवल
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्

   सूचना पाटी

माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्
सूचना

प्रकाशित मिति: 2022-03-29


थप हेर्नुहोस्
सूचना

प्रकाशित मिति: 2022-10-24


थप हेर्नुहोस्
लिलाम बिक्रि सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मिति: 2024-07-01


सुचना

प्रकाशित मिति: 2023-05-17


थप हेर्नुहोस्
माफ गर्नुहोला ! कुनै विवरण उपलब्ध छैन ।
थप हेर्नुहोस्

   ऐन, नियम, निर्देशिका

शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
माफ गर्नुहोस् ! विवरण उपलब्ध छैन ।.
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
ESMF for NLSIP May 16 2019 Updated Version
नेपाल लाइभस्टक सेक्टर इनोभेसन आयोजना गुनासो व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५
सरोकारवाला विचारविमर्श मञ्च गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि, २०७५
थप हेर्नुहोस्
शीर्षक डाउनलोड
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, २०७६
पशु सेवा सामाजिक परिचालक छनौट सम्बन्धि मार्गदर्शन, 2076 को पाठ्यक्रम (PSC):
थप हेर्नुहोस्

   भिडियो ग्यालरी थप हेर्नुहोस्

Documentary video DLSU Butwal

   सूचना अधिकारी

श्री ठाकुर प्रसाद खड्का

सूचना अधिकारी

थप विवरण